【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

acgtop10 只分享你喜欢的二次元相关内容哦。

原作:游戏人生

角色:白

Cn:Hoshilily

摄影:风音Frariski

 

十一岁萌萝莉 甜味弥漫。拒绝上学、没有朋友、沟通障碍、游戏废人、讨厌阳光。空的妹义妹,特征是雪白的头发和红色的眼睛。有兄控倾向。以此为了二人的相亲相爱形影不离埋下了基础。具有超乎常人的语言及数理能力,是与众不同的天才少女,不被常人理解而被孤立。懂得十八国的语言及文字,于三岁时便能运用多种语言。特技是完全记忆能力,快速运算,快速分析,应用知识涵盖全人类所有知识。能在短时间内学会一种语言,此举被史蒂芬妮称为“解读”语言而非“学习”。

万年贫乳…

 

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

【Cosplay欣赏】No Game No Life/游戏人生,阿勒…白的欧尼酱去哪了?

0
打赏
135
0
吐槽

- 评论

我要吐槽